Unirea – pas cu pas

IMG_6880
Cu inima neînfricată de româncă

Se știe, întotdeauna răzvrătirile început-au la Țara Moldovei. (La 5 ianuarie 1859, după oarece frământări între prepușii pețitorilor de tron, colonelul Alexandru Ioan Cuza a fost ales Domn al Moldovei)

În Țara Românească se lucra pre față șa realegerea fostului DOmn Gheorghe Bibescu. Sigur de izbândă, acesta-și pregătise chiar și banchetul de după înscăunare, depeșele consulilor de la București îi dădeau alegerea aproape fapt împlinit.

În fața adunării de la București, în aula din deal, Mitropolitul Țării, cu crucea într-o mână și evanghelia în cealaltă, le-a citit jurământul celor 64 de deputați: „Jur că la vot nu voi fi povățuit nici de intere personale, nici de șoapte străine sau de altă socotință, ci numai de binele obștesc”.

Cuvintele tânărului deputat Vasile Boerescu au însuflețit adunarea și toți s-au ridicat la înălțimea de întemeietori ai Patrieim, Alexandru Ioan Cuza a fost ales Domn cu 64 de voturi. Au sunat clopotele și s-au slobozit puștile spre cer în strigptele poporului deslănțuit. Se întâmpla în 24 ianuarie 1859.

Alegerea unui singur Domn în cele două Principate era contrară convenției de la Paris, dar umărul puternic al Împăratului Napoleon al III-lea a fost hotărâtor, acesta declara la deschiderea Corpurilor Legiuitoare ale Franței, la 8 februarie 1859:

„… dacă ne-ar întreba cineva ce interes are Franța în acele ținuturi îndepărtate, udate de Dunăre, aș răspunde că interesul Franței este pretutindeni unde e vorba a sprijini o cauză dreaptă și civilizatoare”.

Cu toată împotrivirea Austriei și puțina bunăvoință a Rusiei, întrunirea miniștrilor plenipotențiari ai Austriei, Franței, Angliei, Prusiei, Rusiei, Sardiniei și Turciei, în conferința de la Constantinopol a recomandat Sublimei Porți recunoașterea dublei alegeri.

După ce Cuza câștigă încrederea Sultanului, a urmat firmamul de organizare administrativă a Moldovei și aValahiei din 2 decembrie 1861.

Unirea era înfăptuită! Dar cât pământ românesc rămăsese în afara hotarelor?! Îara-i neîntregită și astăzi, iar parlamentarii… ce să mai vorbim!

Kera Calița și Horia Pană