Sufragetele

IMG_41După popularea Edenului, Tatăl ceresc împărți celor doi locuitori caietele de sarcini scrise cu multă înțelepciune de către furierii Cancelariei împărătești, fiecare știa ce-i este hărăzit după puterile fiecăruia, cel ma bătrân primi cele de cuviință pentru aridicarea buștenilor și bolovanilor, cea venită în urmă – cele potrivite pentru rostuirea culcușului și a festinurilor. Continuă să citești Sufragetele