Sufragetele

IMG_41După popularea Edenului, Tatăl ceresc împărți celor doi locuitori caietele de sarcini scrise cu multă înțelepciune de către furierii Cancelariei împărătești, fiecare știa ce-i este hărăzit după puterile fiecăruia, cel ma bătrân primi cele de cuviință pentru aridicarea buștenilor și bolovanilor, cea venită în urmă – cele potrivite pentru rostuirea culcușului și a festinurilor.
Dar o dată cu îndemnul spre cunoaștere, strecurat cu dibăcie în urechile celor doi guguștiuci, șarpele adăugă un codicil:

– Veți hotărâ toate cele împreună, desigur prin vot secret, și se va urma zisa majorității! știindu-se Eva sub ascultare, după feleșugul zămislirii sale.

Și veninul șarpelui s-a arătat mai târziu, urmașele Evei au început a cere dreptul la vot, precum domnii și stăpânii lor.

Spus-a în toiul luptei pentru emancipare distinsa sufragetă primului ministru al Regatului Unit, sir Lloyd George:

– Dacă ai fi soțul meu, te-aș otrăvi!

– Dacă ai fi soția mea, a răspuns ministrul, m-aș lăsa otrăvit cu plăcere!

De atunci, confruntarea se repetă la fiecare sesiune parlamentară, numai că… uneori, preopinentul gureșei doamne o întoarce pre aceasta cu pupa, spre acordarea corecției străbune, lăsată drept lege în caietul de sarcini din grădinile Edenului.

Kera Calița și Horia Pană