Ocupațiunile aleșilor

IMG_9404
Întotdeauna Parlamentul României și-a alăturat pe cei mai buni dintre fiii nației, au fost parlamentari Kogălniceanu, Iorga, Titu Maiorescu, Goga, Take Ionescu, Sadoveanu sau Parhon, dar toți oameni veniți din varii îndeletniciri, ce și-au urmat pe mai departe, mai abitir, povara lăsată de către el, AtoateZiditorul.

Din 1916 până în 1940, Alexandru Brătescu-Voinești, scriitor, academician, fost judecător, a ocupat importantul post de secretar general al Camerei Deputaților. Avea a lucra o singură zi din an, la deschiderea Corpurilor Legiuitoare se urca la tribună și anunța solemn:

– Majestatea Sa Regele!

Apoi regele își citea mesajul regal, vag program de guvernare, aceeași apă de trandafiri din toate legslaturile.

În restul timpului de 364 de zile era liber a-și continua truda sa obișnuită ce ne-a lăsat duioasele povestiri din lumea celor car enu cuvântă, azima copiilor școleri ce învață limba neamului.

Se pune întrebarea:

– Au cu ce-și ocupa lungile interludii parlamentare aleșii din oarece odăi mai lăturalnice, să zicem un campion la alergări – cu alergarea?

Kera Calița și Horia Pană