La o aniversară

7ART0070
Mare Bal, Marele Vals

Dragi oaspeți sau mai degrabă dragi prieteni,

Mulțumesc pentru prezența voastră aici, locul de caznă și bucurie al strădaniei mele din ultimii 25 de ani. La trecerea unui prag cu număr fix de ani în cumpăna vieții, se simte nevoia de a fi înconjurat de cei ce ți-au fost de ajutor, de încurajare, de sprijin în drumul cel greu al realizărilor.
Am dorit întoteauna ca acest modest lăcaș să devină bodegă (bottega, în sensul pictorilor Renașterii) artiștilor țării și loc de popas pentru cei înn trecere, maeștri ai scenei, maeștri ai cuvântului, maeștrii ai picturii, maeștri în știința dăruirii pe tărâmul artelor. Într-un cuvânt, s-a dorit o cafenea literară și nu numai.
În vremea noastră, atât de tributară comunicărilor prin internet și TV, întoarcerea la timpurile eroice ale condotierilor se poate înfăptui doar cu mare cheltuială, nu întotdeauna m-am putut afla în ochii și urechile marelui public.
Am avut, și le rămân îndatorată, sfaturi și îndrumări înțelepte din partea Teatrului Național, al Institutului de Istoria Artelor, al Muzeului Orașului București, al Muzeului Militar Central, al Academiei Române.
Și cum arta nu are frontiere de nici un feliu, nu a fost pusă piedică nici unui partid politic, nici unei etnii sau unor dezmoșteniți ai sorții, toate diferendurile sunt doar un prilej pentru dezbateri de idei, pe tărâmul lor se poartă luptele între prieteni în jurul mesei întinse.
Că veni vorba de mese, am căutat maeștri bucătari înțelepți, ce nu s-au lăsat copleșiți de noile tendițe futuriste în bucătăria din ultimul timp, și cred că nu am greșit.
Fac strigare în forum în acest ceas aniversar, apariția în curând a cărții de rețete cuminți scoasă sub patronajul umilului nosru stabiliment. „Bucătăria Balcaniei”, autori Horia Pană și Aurelia Nicolau.
Țin să mulțumesc pentru suportula cordat în toate împrejurările, chiar și în greșeli, soțului meu Dan Nicolau, fiului meu, ce sper a-mi continua drumul, Sorin Nicolau, și întregii familii ce mi-a fost întotdeauna de ajutor necondiționat.
Încă o dată vă mulțumesc că vă am alături în ceas aniversar.

Kera Calița