Fie vremea cât de rea,Tot deschisă-i Jariștea!

De va fi fost molimă pustiitoare, de va fi fost răzbel nimicitor, de ne vor fi podidit zvonuri haine, nimic nu a putut înfrânge voința neguțătorilor cinstiți din Bucureștii Vechi, nicio urzeală mincinoasă nu le-a putut fărâma alișverișul, după cum nicio locantă nu a putut fi în veci închisă de bârfe vrăjmașe!

Așa și Jariștea a rămas pururea gata să-și primească musafirii, oricâte nenorociri se vor fi abătut asupră-i. Cu alai de muzicanți asurzind scornelile pizmașe, Locanta Kerei Calița și-a păstrat ușile cele mari larg deschise pentru mușteriii săi de soi, care nu pleacă urechea la felurite basne.

Vin și vă spun că întâmpinăm în continuare Zilele Liubovului Neostoit pe 13,14 și 24 Fevruarie, după cum zi de zi și seară de seară, neîntrerupt, vă așteptăm la Jariștea să petrecem pe mai departe curat, feriți de clevetiri și orișice vorbe proaste.

Dimpreună cu toți prietenii noștri, rămânem credincioși adevărului și bunelor maniere, slăvind gusturile desăvârșite aromind din cuhnie și clinchetirile voioase din carafele brumate!

Veniți în continuare la Locantă să ne bucurăm de viață fără preget și să biruim împreună marile încercări ce ne sunt sortite!

Noi nu ne-am dat niciodată bătuți în fața vreunei năpaste și nu o vom face nici acuma! Nimeni și nimic nu ne poate înfrânge!

Drept pentru care depun mărturie cu cugetul neîntinat, a Domniilor Voastre, Kera Calița ot Jariștea!